آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D.)

 

1- ضوابط شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی (Ph.D.) چیست؟

کلیه ضوابط شامل سهمیه های پذیرش (استعداد درخشان، ایثارگران، قانون خدمت پزشکان، اتباع خارجی، شرایط خاص برخی از دانشگاهها و ..... ) هر ساله در دفترچه ثبت نام آزمون ورودی درج شده و در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (www.sanjeshp.ir) قرار می‌گیرد. لذا ضروری است داوطلبان برای دریافت اطلاعات روزآمد به دفترچه همان سال مراجعه نمایند.

2- ضوابط شرکت در آزمون رشته ..... چیست؟ منابع آن چیست؟ مواد امتحانی کدامند و چه ضرایبی دارند؟

کلیه اطلاعات در خصوص هر رشته ای اعم از دروس – ضرایب و مدارک (مقطع قبلی) مورد پذیرش جهت شرکت در آزمون در هر سال در دفترچه ثبت نام آزمون ورودی درج شده و در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی (www.sanjeshp.ir) قرار می‌گیرد. لذا ضروری است داوطلبان برای دریافت اطلاعات روزآمد به دفترچه همان سال مراجعه نمایند.

3- منابع آزمون ورودی کارشناسی ارشد و دکتری کدامند؟

 • منابع آزمون هر رشته ای در کارشناسی ارشد در سایت مرکزسنجش پزشکی قابل دسترسی می‌باشد. بدیهی است بیش از 80 درصد سوالات از منابع مشخص شده می باشد.
 • برای آزمون دکتری تخصصی منبعی اعلام نمی شود. داوطلب موظف است تسلط نسبی به رشته مورد آزمون داشته باشد تا بتواند به سوالات از هر منبعی که باشد پاسخ دهد. 

4- در آزمون کتبی کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی شرکت کرده ام. جواب یک / چند سوال غلط بوده است / جواب صحیح ندارد / دو گزینه صحیح دارد. چه اقدامی میتوانم بکنم؟

 • تاریخ دقیق برای اعتراض پشت جلد دفترچه آزمون ثبت شده است. صرفا در تاریخ مذکور، اعتراض خود را در سایت مرکز سنجش و در فرم مخصوص وارد نمایید.
 • به اعتراضاتی که بدون منبع باشند رسیدگی نخواهد شد.
 • به اعتراضاتی که بعد از تاریخ مقرر ارسال شود رسیدگی نخواهد شد.
 • به اعتراضاتی دریافتی از هر طریق دیگری (جز سایت سنجش) رسیدگی نخواهد شد.

5- در آزمون کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی شرکت کرده ام. به کارنامه خود (نمره / رتبه/ اعمال سهمیه و ...) اعتراض دارم. اعتراض خود را به کجا ارئه دهم؟

امور مربوط به نمره، رتبه و اعمال سهمیه های مختلف از مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل پیگیری می‌باشد و این دبیرخانه در این خصوص مسئولیتی ندارد.

6- رتبه اول / استعداد درخشان هستم؛ آیا می‌توانم بدون آزمون ادامه تحصیل دهم؟ شرایط استفاده از استعداد درخشان چیست؟

 • در مقطع کارشناسی ارشد دو نوع پذیرش برای سهمیه استعداد درخشان با آزمون/ بدون آزمون وجود دارد.
 • در مقطع دکتری تخصصی به هیچ عنوان پذیرش بدون آزمون وجود ندارد.
 • داوطلبان جهت استفاده از سهمیه استعداد درخشان علاوه بر واجد شرایط بودن سهمیه استعداد درخشان باید 90 درصد نمره آخرین فرد قبولی در رشته محل مذکور را کسب نمایند.
 • اطلاعات لازم در دفترچه ثبت نام موجود است، جهت دسترسی به آیین نامه مربوطه و کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان و یا به سایت https://gta.behdasht.gov.ir مراجعه فرمایید.

7- در آزمون کارشناسی ارشد/ دکتری تخصصی قبول شده ام؛ آیا می‌توانم تغییر رشته بدهم؟

طبق آیین نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی تغییر رشته ممنوع می‌باشد. زیرا داوطلب در آزمون خاص با داوطلبان خاص آن رشته در آزمون شرکت و رقابت کرده است و برای رشته دیگری مجاز نیست.

8- در آزمون قبول شده ام می خواهم دانشگاه محل تحصیل را بنا به دلایلی تغییر دهم؟ (انتقالی بگیرم)

طبق آیین نامه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، تغییر رشته محل و به عبارتی انتقال ممنوع می‌باشد.  بدیهی است داوطلب با آگاهی انتخاب رشته محل نموده است.

9- می‌خواهم در آزمون رشته X شرکت کنم. اما نام رشته من جز رشته های مجاز برای آزمون نمی باشد.

شما مجاز به شرکت در آزمون مربوطه نیستید. چنانچه بدون توجه  به فهرست رشته های مجاز ورودی در آزمون شرکت نموده و نمره قبولی هم کسب نمایید؛ قبولی شما کن لم یکن تلقی خواهد شد.

10- می‌خواهم در آزمون رشته X شرکت کنم. رشته‌ام جز رشته های مجاز نمی‌باشد؛ لیکن با توجه به اینکه رشته ام مشابه سایر رشته های مجاز می‌باشد؛ چه اقدامی می‌توانم انجام دهم؟

چنانچه اطمینان دارید محتوای علمی رشته مقطع شما همپوشانی لازم تا میزان 80% با رشته مورد آزمون را دارد، تقاضا نامه‌ای منضم به کوریکولوم رشته تحصیلی خود به آدرس دبیرخانه ارسال نمایید. چنانچه پس از بررسی توسط گروه علمی وتخصصی رشته، با تقاضای شما موافقت گردد، نام رشته شما در دفترچه سال بعد درج خواهد شد.

آدرس پستی دبیرخانه: تهران، شهرک غرب، بلوار ایوانک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه8، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

11- در دانشگاه وزارت علوم/ آزاد اسلامی/ علمی کاربردی/ پیام نور تحصیل کرده‌ام. آیا مجاز به شرکت در آزمون رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی هستم.

دانش آموختگان همه دانشگاهها چنانچه از نظر رشته منعی نداشته باشند می‌توانند در آزمون شرکت نمایند. در خصوص دانشگاه علمی کاربردی، چنانچه رشته تحصیلی مقطع قبلی داوطلب یکی از رشته های علوم پزشکی باشد مورد پذیرش نمی‌باشد (شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، مجوزی برای هیچ یک از دانشگاههای علمی کاربردی صادر نکرده است).

12- دانشجوی وزارت علوم هستم. آیا همزمان می‌توانم در آزمون رشته های وزارت بهداشت نیز شرکت نموده و تحصیل نمایم؟

یک فرد نمی‌تواند همزمان در دو دانشگاه تحصیل نماید.

13- دانشجوی شهریه پرداز از دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستم. آیا میتوانم مجددا در آزمون وزارت بهداشت شرکت کنم؟

در صورت انصراف از تحصیل کنونی خود، می‌توانید در آزمون شرکت نمایید.

14- مقطع تحصیلی قبلی خود را در خارج از کشور گذرانده‌ام. چگونه می‌توانم در رشته X شرکت نمایم؟

ضمن اینکه رشته و دانشگاه شما باید توسط مرکز خدمات آموزشی (https://edd.behdasht.gov.ir) تایید گردد؛ می‌توانید تقاضای خود را به این دبیرخانه ارسال نمایید تا پس از بررسی توسط گروه تخصصی پاسخ داده شود.


آزمونهای علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی

 

15- در آزمون علوم پایه شرکت نموده‌ام و به نمره/ رتبه/ کارنامه اعتراض دارم. به کجا منعکس نمایم؟

امور مربوط به نمره، رتبه و کارنامه از مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل پیگیری می‌باشد و این دبیرخانه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

16- در آزمون علوم پایه پزشکی / دندانپزشکی شرکت کرده ام. جواب یک / چند سوال غلط بوده است یا جواب صحیح ندارد و یا دو گزینه صحیح دارد. چه اقدامی میتوانم انجام دهم؟

اعتراض خود را در مهلت مقرر که در پشت جلد دفترچه آزمون حضوری / یا سایت در آزمون مجازی اعلام شده است از طریق سایت ارسال فرمایید.

 • صرفا در تاریخ مذکور، اعتراض خود را در سایت مرکز سنجش و در فرم مخصوص وارد نمایید.
 • به اعتراضاتی که بدون منبع باشند رسیدگی نخواهد شد.
 • به اعتراضاتی که بعد از تاریخ مقرر ارسال شود رسیدگی نخواهد شد.
 • به اعتراضاتی دریافتی از هر طریق دیگری (جز سایت سنجش) رسیدگی نخواهد شد.

17- دانشجوی پزشکی / دندانپزشکی انتقالی از خارج به داخل هستم. شرایط آزمون علوم پایه چیست چگونه باید اقدام کنم؟

این دبیرخانه صرفا محتوای علمی آزمون را به عهده دارد. در این خصوص به مرکز خدمات آموزشی یا سایت https://edd.behdasht.gov.ir مراجعه فرمایید.

18- دانشجوی پزشکی / دندانپزشکی هستم. یک / دو درس از دروس علوم پایه‌ام مانده است. آیا می توانم در آزمون شرکت نمایم؟

شرط شرکت در آزمونعلوم پایه، گذراندن همه دروس علوم پایه می‌باشد. جهت توضیحات بیشتر در این خصوص به دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی / دندانپزشکی مراجعه فرمایید.

پزشکی عمومی (https://scume.behdasht.gov.ir)

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی (https://gpde.behdasht.gov.ir)

19- در آزمون علوم پایه شرکت کرده ام. به نمره حدنصاب قبولی (Base) اعتراض دارم.

مسئولیت این دبیرخانه صرفا محتوای علمی آزمون می‌باشد، لذا در این زمینه نمیتواند پاسخگو باشد.

در این خصوص به دبیرخانه آموزش پزشکی عمومی / دندانپزشکی مراجعه فرمایید.

پزشکی عمومی (https://scume.behdasht.gov.ir)

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی (https://gpde.behdasht.gov.ir)

گروه آزمون: (سرکارخانمها کریم پور، خان بابا و دکتر عباسی)