• 1399/12/26 - 14:21
 • 53
 • زمان مطالعه : 11 دقیقه

گزارش عملکرد سال1399{چکیده }دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

الف) بررسی تقاضای تاسیس رشته محل و توسعه رشته ها   و ارزیابی  رشته های فعال

 1.  انجام امور مربوط به ارزیابی  کارشناسی تخصصی رشته مقاطع  مختلف از کاردانی تا دکترا در رشته های علوم پایه مرتبط با دبیرخانه(3 رشته کاردانی ، 42کارشناسی،  86 کارشناسی ارشدو 76دکتری تخصصی) با مشارکت هیاتهای ممتحنه و ارزشیابی جهت ارسال به شورای گسترش و سایر مراجع ذیربط 
 2. - برنامه ریزی برای انجام بازدیدهای حضوری و مجازی  اعضای ممتحنه و ارزشیابی  برای ارزیابی درخواست  راه اندازی رشته- محل­های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی دایر در دانشگاه­های علوم پزشکی توسط هیات های ممتحنه و ارزشیابی تحصیلا ت تکمیلی  رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
 3. ارزیابی  وضعیت اجرای برنامه های آموزشی  دایر در  دانشگاهها  جهت تمدید  مجوز و فعالیت 5 رشته
 4. - ارزیابی گزارشات ارزیابی  و موافقت با راه­اندازی تعداد  33رشته - مقطع رشته­های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی به شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی
 5. - برگزاری جلسات  ارزشیابی و برنامه ریزی رشته محل های  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

6 - مشارکت در  انجام براورد نیروی انسانی  رشته های مختلف با همکاری هیاتهای ممتحنه و ارزشیابی  رشته های مختلف  و  ارائه نظرات کارشناسی به شورای گسترش

ب) اعتبار بخشی دوره های آموزشی

برگزاری تعداد 23جلسه کمیته  تدوین آیین نامه و استانداردهای اعتباربخشی دوره های آموزشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی به منظور اصلاح و اعمال پیشنهادات  دریافتی از سوی کمیسیون ملی اعتبار بخشی، هیاتهای بورد و سایر صاحبنظران

 1. فعال شدن کمیته اعتبار بخشی  دبیرخانه در  تیرماه 1399، با ابلاغ اعضا و تشکیل9جلسه کمیته اعتبار بخشی دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی با اهم فعالیتهای زیر:

 2-1- تدوین راهنمای اخلاقی اعتبار بخشی رشته های علوم پایه پزشکی

2-2- تدوین  راهنمای ارزیابی درونی و ارزشیابی بیرونی   رشته های اعتبار بخشی  علوم پایه

2-3-تدوین فرمهای ارزیابی درونی در فرایند  اعتبار بخشی رشته های علوم پایه پزشکی

2-4-نهایی سازی  استانداردهای اعتبار بخشی رشته های علوم پایه پزشکی و ارسال برای تصویب در کمیسیون عالی اعتبار بخشی

 1. - فعال سازی کمیته های تخصصی اعتبار بخشی تعداد .......   رشته های تخصصی ، با تعیین 432 نفر عضو ، تعیین مسئولین هر کمیته  و صدور ابلاغ آنها
 2. - برگزاری  10 جلسه کار گاه آموزشی  اعتبار بخشی برای  اعضای کمیته های تخصصی اعتبار بخشی رشته ها  در 5 گروه 70 نفره بصورت مجازی  و پرگزاری جلسات پرسش و پاسخ
 3. -  انجام اقدامات لازم برای تهیه پادکست آموزشی  درخصوص فرایندهای مختلف اعتبار بخشی و بار گزاری آن بر روی وب سایت دبیرخانه علوم پایه
 4. -  شروع فعالیت های مربوط به فرایند اعتبار بخشی21 رشته از بهمن 1399 و تهیه تقویم زمانی فعالیت   85 رشته   از فروردین  1400
 5. =  برگزاری جلسات مشترک با مرکز انفورماتیک  در خصوص  طراحی سامانه  اعتبار بخشی رشته های علوم پایه ،   ارائه فهرست دبیران و اعضای کمیته های اعتبار بخشی  به این مرکز جهت  تعریف و ارسال مشخصات کاربری و دسترسی افراد به چک لیستها و مستندات بار گزاری شده از سوی دانشگاهها
 6. -     تهیه  20سوال متداول در فرایند اعتبار بخشی و  بارگزاری آن بر روی وب سایت دبیرخانه جهت استفاده مخاطبان

ج) بازنگری برنامه های آموزشی

1- بازنگری  13 برنامه  با مشارکت هیاتهای بورد و ارسال به دبیرخانه شورای عالی برنامه

2- برگزاری11 جلسه کمیته کارشناسی  بازنگری برنامه های  درسی

 1. -  پاسخ به در خواستهای شورای عالی برنامه ریزی در خصوص  ارزیابی اولیه و اظهار نظر تخصصی در خصوص  دوره های جدید آموزشی پیشنهادی
 2. -  تشکیل14جلسه کمیسیون راهبری برنامه های آموزشی
 3. -  بررسی  وضعیت و چالش های  رشته های مختلف  مانند تکنولوژی اطاق عمل، میکربشناسی مواد غذایی، سالمند شناسی و ژورنالیسم پزشکی ، پرستاری، بهداشت باروری ، هوشبری ، و مقوله اهدای عضو با حضور دبیران بورد مربوطه و ارائه راهکارهای لازم
 4. -  برنامه ریزی برای تقویت آموزش مجازی، کاربرد تکنولوژی  و  ابزارهای شبیه سازی  و مباحث آینده پژوهی در بازنگری برنامه های آموزشی
 5. -  انجام امور مربوط به12 برنامه آموزشی به زبان انگلیسی
 6. - بررسی برنامه های ارائه شده از سوی کمیته تطبیق برنامه های آموزشی بین المللی
 7. -  اخذ دیدگاههای انجمنهای علمی در خصوص ارتقا برنامه های آموزشی از طریق مذاکره با روسا و نمایندگان انجمن های علمی
 8.   بررسی طرحهای تحقیقاتی راجع به نگاشت و ارتقا وضعیت رشته ها ارائه شده از سوی  انجمن های علمی و ارائه فیدبک به کمیسیون تخصصی  انجمنهای علمی
 9. - باز نگری آئین نامه دوره تکمیلی آزمایشگاه  و برنامه آموزشی این دوره  در8 جلسه کمیته سیاستگزاری و برنامه ریزی این دوره و 4 جلسه اختصاصی  با دبیرخانه شورای تخصصی و شورای عالی برنامه ریزی   مشارکت و تهیه چک لیست مربوط به پروژه بازنگری برنامه های آموزشی مبتنی بر توانمند سازی در سه رشته پایلوت( یک رشته دکترا و دو رشته ارشد)
 10. - مشارکت در بررسی دوره های مهارتی پیشنهادی از سوی  مرکز ملی آموزشهای مهارتی حرفه ای  با مشارکت هیاتهای بورد و معرفی نماینده تخصصی

د) آزمونها

 1. طراحی و نهایی سازی سوالات توسط هیاتهای بورد  و  انجام سایر فرایندهای مربوط به  برگزاری آزمون،   تعیین ظرفیتهایی نهایی ، رشته محل ها  در آزمون  کارشناسی ارشد   1399 در 84  رشته
 2. - طراحی و نهایی سازی سوالات توسط هیاتهای بورد  و  انجام سایر فرایندهای مربوط به  برگزاری آزمون،   تعیین ظرفیتهایی نهایی ، رشته محل ها  در آزمون  کتبی دکتری تخصصی  1399 در 67 رشته
 3. -  انجام هماهنگیها و تمهیدات لازم جهت برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی شامل:

3-1- بازنگری در عناوین ایستگاههای تخصصی و نحوه امتیاز بندی  فرم مصاحبه با توجه به تغییر شیوه برگزاری مصاحبه از حضوری به شکل مجازی و بررسی مستندات متناسب با محدودیتهای اعمال شده و مجوزهای ستاد کرونا

 3-2- تهیه  فرم امتیازات نسخه داوطلبان  و  نسخه استاد ، تهیه تقویم آپلود مدارک و مستندات و کلیپ داوطلبان بر اساس رشته

3-3 -  همکاری  با مرکز سنجش و تمهیدات لازم جهت تعریف  مشخصات کاربری برای اساتید جهت دسترسی به مدارک و مستندات داوطلبین جهت ارزشیابی،   و  برگزاری جلسات حضوری هیات بورد در  مرحله دوم آزمون  برخی رشته ها

4-3- تدوین لیست نهایی و اعلام  نمرات مرحله دوم آزمون به مرکز سنجش آموزش پزشکی

5-3-بررسی اعتراضات داوطلبین مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی  از طریق هماهنگی با هیاتهای  بورد و ...

 1. بررسی و پاسخ به استعلام دانشگاهها در خصوص مدارک فارغ التحصیلی برخی از پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 2. - برگزاری  آزمون  عملی و پایانی پذیرفته شدگان دوره اول تکمیلی تخصصی آزمایشگاه
 3. - طراحی سوالات آزمون  مرحله اول  کتبی  و برگزاری مرحله دوم (مصاحبه) آزمون ورودی 1399 دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی  در دو نوبت
 4. - با زنگری در  شاخصها و نحوه امتیاز دهی  آزمون مصاحبه داوطلبان دوره تکمیلی آزمایشگاه بر مبنای  مصوبات کمیته سیاستگذاری مربوطه و نظرات دو دبیرخانه شورای تخصصی بالینی و علوم پایه
 5. - تعیین دانشگاهها ی مجری دوره تکمیلی آزمایشگاه  در سال 1399و تعیین ظرفیت انها بر مبنای  سیاستهای کمیته سیاستگذاری مربوطه
 6. - برگزاری آزمون پایانی پذیرفته شدگان دوره دوم  تکمیلی تخصصی آزمایشگاه  در دو مرحله کتبی و مصاحبه
 7.  انجام فرایندهای مربوط به  تهیه لیست و هماهنگی با  طراحان سوال ،  طراحی سوال و رسیدگی به اعتراضات  آزمونهای علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی  در نوبت شهریور 99، میان دوره دی ماه 99 و اسفند 99 برای دانشجویان داخلی و خارجی و همچنین آزمون ملی دندانپزشکی در دو نوبت
 8. - انجام مکاتبات با دفتر حقوقی، دفتر بازرسی، مرکز سنجش و ... در خصوص آزمونها از جمله شکایتهای مربوط به نتایج آزمونهای دکتری تخصصی و غیره،
 9. - تنظیم و نهایی سازی تقویم جدید آزمونهای دبیرخانه  در سال 1400 با هماهنگی مرکز سنجش پزشکی
 10. - تهیه دروس ضرایب، منابع آزمون و مدارک مورد پذیرش برای شرکت در آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی بر اساس مستندات برنامه های درسی بازنگری شده، ، استعلام از هیات های ممتحنه،ارزشیابی وبرنامه ریزی، ویرایش نهایی آن  و ارسال به مرکز سنجش پزشکی جهت اطلاع رسانی در سایت و دفترچه ثبت نام 1400
 11. - آماده سازی پورتال ظرفیتهای پذیرش دانشجو برای سال 1400 و درج تعداد 1500 رکورد مجوز صادره از شورای گسترش به تفکیک دانشگاه – رشته و پاسخگویی به دانشگاهها در خصوص مشکلات ورود به سامانه و ثبت اطلاعات دانشگاهها
 12. - تعدیل و نهایی نمودن ظرفیتهای اخذ شده از دانشگاهها بر اساس مطالعات انجام گرفته در زمینه برآورد نیروی انسانی با همکاری دبیران بورد و ارسال به شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و مرکز سنجش پزشکی (جهت ثبت نام داوطلبان) (976 رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد و 423 رشته محل در مقطع دکتری تخصصی)
 13. - تهیه بلوپرینت آزمونهای دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی جهت بسترسازی سامانه بانک سوال الکترونیکی شامل دروس امتحانی هر رشته، مباحث مربوطه در هر درس و تعداد سوال در هریک از مباحث درسها و تعیین تاکسونومی آنها با همکاری دبیران بورد و ارسال به مرکز سنجش آموزش پزشکی جهت فعال سازی سامانه و همکاری با کارشناسان مرکز جهت رفع ابهامات
 14. - تهیه لیست اکسل در خصوص اطلاعات اعضای هیات ممتحنه، ارزشیابی و برنامه ریزی شامل کدملی، شماره موبایل و سایر اطلاعات لازم جهت تعریف مشخصات کاربری در سامانه طرح سوال و تعیین نقش هر یک از اساتید بورد (طراح، ویرایشگر، ویرایشگر نهایی و دبیر) جهت طرح سوال در بانک الکترونیکی سوالات آزمونهای دکتری تخصصی، کارشناسی ارشد و علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی  سال 1400و ارسال به مرکز سنجش آموزش پزشکی
 15. - برگزاری جلسه طرح سوال اولیه  آزمون ورودی کارشناسی ارشد  1400و انجام امور لازم شامل هماهنگی با اساتید، تهیه تقویم جلسات طراح سوال،

د) بررسی پرونده های کمیسیون موارد خاص

- بررسی 16 مورد پرونده های ارسالی از سوی دانشگاهها  برای ارائه به کمیسیون موارد خاص

ه)   انجام امور مربوط به اعضای هیات علمی  علوم پایه  و تعهدات خاص  دانش آموختگان مقاطع

تحصیلات تکمیلی 

1--همکاری با مرکز امور هیات علمی در ارزیابی  نیاز و تقاضاهای دانشگاهها برای متقاضیان تعهدات ضریب کا و انعکاس نتیجه به مرکز امور هیات علمی

2- همکاری در  نهایی سازی  لیست فراخوان  استخدام پیمانی اعضای هیات علمی رشته های علوم پایه پزشکی

3- انجام امور مربوط به 16 مورد تقاضای انجام تعهدات خاص  ارسالی از سوی دانشگاهها

4-  تشکیل جلسه کمیته تعیین محل خدمت دانشجویان متعهد مقطع دکتری تخصصی پس از اتمام تحصیل.

5- ارزیابی پروژه های تحقیقاتی متقاضیان ارتقا به استادیاری ارسالی از مرکز امور هیات علمی

ه)    باز طراحی وب سایت دبیرخانه و  غنی سازی و به روز رسانی محتوای ان

1- بازنگری در ساختار و طراحی وب سایت دبیرخانه  با حمایت روابط عمومی معاونت  و همکاری مرکز انفورماتیک

2-  به روز رسانی آئین نامه ها، دستورالعمل ها، فرم ها، مصوبات  و جداول  اطلاعاتی بر روی وب سایت دبیرخانه

3- تکمیل  و به روز رسانی تاریخچه دبیرخانه و نیز  تهیه عکس و بیوگرافی جدید از دبیران سابق دبیرخانه

 4- تولید اخبار  روز آمد  (52 خبر) و انتشار آن  برروی وب سایت دبیرخانه 

5- تولید 36.سوال  متداول فعالیتهای مختلف دبیرخانه  و بار گزاری آن به همراه پاسخ برروی سایت دبیرخانه

6- تولید پیامهای مناسبتی و اطلاعیه های روز آمد جهت اطلاع رسانی به  طیفهای مختلف مخاطبین-

و) صدور گواهی  برای  اعضای ممتحنه، طراحان سوال و شرکت کنندگان در جلسات تخصصی دبیرخانه  

ز) تهیه فهرست  رشته های  متناظر  بالینی و  نیز رشته های متناظر در وزارت علوم برای عضویت در هیاتهای ممتحنه و ارزشیابی  رشته های علوم پایه

ح)  برگزاری نشست دبیران  رشته های علوم پایه در 18 بهمن 99

ط)  بر گزاری دو جلسه کمیسیون تخصصی رشته های حوزه توانبخشی

ی) بر گزاری دو جلسه در خصوص برنامه ریزی برای  تقویت برنامه های آینده پژوهی در برنامه های آموزشی

ک)  بررسی  تعارضات بین رشته ای  و ارائه نظرات تخصصی به کمیسیون صلاحیت حرفه ای معاونت درمان،  و سازمان نظام پزشکی  و ارسال 4 مورد به کمیسیون رهیافت همگرائی 

ل) نهایی سازی برنامه عملیاتی  سال 1398 و تهیه پیش نویس برنامه عملیاتی سال 99  جهت ارائه به معاونت آموزشی

م)تدوین دستورالعمل  پیشنهادی برای تشکیل گروههای اموزشی حوزه بهداشت و توانبخشی با مشارکت  نمایندگان بوردهای مربوطه و ارسال آن به  دبیرخانه شورای گسترش و نیز همکاری در تعیین گروهای آموزشی رشته های علوم پایه با دبیرخانه گسترش

ن)  مشارکت در تعیین ظرفیت  دانشجویان دکترای پژوهشی در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

س) شرکت در جلسات مربوط به  طرح پزشک پزوهشگر   و ارزیابی پرونده متقاضیان و ظرفیت پذیرش در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

ع)مشارکت در  بازنگری آیین نامه دکترای پژوهشی- فناوری محور  در حوزه معاونت پژوهشی

ف)برگزاری جلسات تخصصی با نمایندگان شورای صنفی مرکزی دانشجویان در خصوص موارد مطروحه از سوی  شوراهای دانشجویی  مرتبط با دبیرخانه

ص) شرکت در  سایر شوراها و جلسات  مرتبط با فعالیتهای حوزه معاونت آموزشی و انجام امور محوله

 

 

 

 • گروه خبری :
 • کد خبر : 157589
کلمات کلیدی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید