تعهدات دانش آموختگان در مقطع دکترای تخصصی

 

1- تعهدات در مقطع دکترای تخصصی شامل دانش آموختگان چه رشته هایی است؟

تمام پذیرفته شدگان رشته های مختلف مقطع دکترای تخصصی متعهد میباشند در دانشگاه ها و سازمان های تابعه وزارت بهداشت پس از اتمام تحصیل برابر دوره آموزش خود، خدمت نمایند.

2- تفاوت تعهد عام و تعهد خاص چیست؟

تعهد عام : تمام پذیرفته شدگان می باید در بدو ورود به دانشگاه محل تحصیل خود فرم تعهد عام را تکمیل نمایند . بدین معنا که متعهد می شوند پس از اتمام تحصیل به مدت دوره آموزش خود در هر محلی که وزارت بهداشت تعیین می نماید ارائه خدمت نمایند.

تعهد خاص: زمانی که محل ( دانشگاه یا موسسه تابعه وزارت بهداشت) انجام تعهد مشخص می گردد. تعهد عام به تعهد خاص تبدیل میشود .

مدت تعهد خاص: براساس مصوبات هجدهمین جلسه شورای آموزش علوم پایه پزشکی میزان تعهدات با توجه  به منطقه جغرافیایی و دانشگاه مربوطه از 2⅟ دوره آموزشی لغایت 5/1 برابر دوره آموزش متغیر می باشد. ( جدول میزان تعهدات را میتوانید در سایت دبیرخانه علوم پایه بخش تعهدات ملاحظه فرمائید.)

3- آیا خرید تعهدات مرتبط با آموزش امکان پذیر است؟

در صورت عدم نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رشته تحصیلی متعهدین، پس از بررسی درخواست و طرح آن در کمیسیون مربوطه و موافقت اعضاء کمیسیون ، امکان خرید تعهد وجود دارد.

4- مبلغ خرید تعهدات در مقطع دکترای تخصصی به چه میزان می باشد؟

براساس آخرین مصوبه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مبلغ خرید تعهدات یک دوره آموزشی برابر است با شهریه دانشجویان دانشگاه های خود گردان در زمان فارغ التحصیل شدن در آن دوره.

 5- فرآیند انجام تعهدات خاص چگونه است؟

- ارائه اعلام نیاز با امضاء رئیس و یا معاونت آموزشی یکی از دانشگاه علوم پزشکی تابعه

- طرح درخواست در جلسه کمیته مربوطه در دبیرخانه آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی

- اعلام تصمیمات کمیته به معاونت آموزشی دانشگاه متقاضی

- مراجعه دانشجوی به دانشگاه محل تحصیل و سپردن تعهد به دانشگاه متقاضی جهت انجام تعهدات بعد از فارغ التحصیلی

6- پوشش بیمه دانشجویان دکتری تخصصی چگونه است و شرایط آن چیست؟

براساس تصویب نامه هیئت دولت و مصوبه مورخ 1/2/1399 شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، قراردادی است  تحت عنوان پوشش بیمه ای دانشجویان دوره دکتری تخصصی فاقد پوشش بیمه دانشگاه/ دانشکده تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان  سازمان بیمه گر و صندوق رفاه دانشجویان به عنوان بیمه گزار  و دانشجویان دوره دکتری تخصصی به عنوان بیمه شده اصلی و خانواده تحت تکفل ایشان که مطابق تعاریف قانونی به عنوان بیمه شده تبعی تلقی می گردند.

7- قرارداد بیمه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی چه می باشد؟

این قرارداد براساس تصویب نامه هیئت دولت و مصوبه مورخ 1/2/1399 شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنظیم گردیده است.

8- موضوع قرارداد چه می باشد؟

موضوع قرارداد عبارت از "پوشش بیمه ای دانشجویان دوره دکتری تخصصی فاقد پوشش بیمه دانشگاه/ دانشکده تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان بیمه شده اصلی و خانواده تحت تکفل ایشان که مطابق تعاریف قانونی به عنوان بیمه شده تبعی از ایشان نام برده می شود."

9- بیمه گر  کدام سازمان یا فردی است؟

سازمان بیمه سلامت ایران به عنوان بیمه گر معرفی گردیده است.

10- بیمه گزار کدام سازمان یا فردی است ؟

صندوق رفاه دانشجویان به عنوان بیمه گزار معرفی گردیده است.

11- تعهدات بیمه گر شامل چه مواردی است؟

براساس ماده 4 این قرارداد تعهدات بیمه گر عبارت است از:

  • پرداخت هزینه های بسته خدمتی پایه در تعهد براساس مصوبات هیئت وزیران و ضوابط و قوانین جاری.
  • صدور و تحویل دفاتر بیمه پایه سلامت به محض مراجعه مشمولین قرارداد. بدیهی است عدم مراجعه فرد برای تحویل دفترچه، نافی پوشش بیمه ای وی نبوده و نیز عدم مراجعه به مراکز برای دریافت دفترچه بیمه و یا خدمت، موجب ایجاد حق برای استرداد حق بیمه نمی گردد.
  • تحویل لیست موسسات درمانی طرف قرارداد در استان ها به بیمه گزار
  • پیگیری و نظارت بر رعایت حقوق بیمه شدگان در مراجعه به مراکز تشخیصی، درمانی طرف قرارداد.

12- تعهدات بیمه گزار شامل چه مواردی است؟

براساس ماده 5 این قرارداد تعهدات بیمه گزار عبارت است از:

  • ارائه لیست اسمی دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه به همراه خانواده تحت تکفل به بیمه گر در چارچوب بندهای این قرارداد.
  • رعایت ضوابط و دستورالعمل های حاکم بر بیمه سلامت ایران در مراجعه به مراکز تشخیصی، درمانی توسط بیمه شدگان

13- قرارداد بیمه برای چه مدت میباشد؟

براساس ماده 2 قرارداد بیمه " مدت این قرارداد از تاریخ ابلاغ به مدت یک سال هجری شمسی می باشد"

بیمه گزار می بایست در ابتدای قرارداد نسبت به معرفی لیست متقاضیان اولیه و پس از آن صرفا در موار زیر اقدام نماید:

  • معرفی متقاضیان در نیمسال اول تحصیلی از ابتدای مهر لغایت پانزدهم مهرماه
  • معرفی متقاضیان در نیمسال دوم تحصیلی از ابتدای اسفند لغایت پانزدهم اسفندماه

 14- دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه ارتش (یا انستیتو پاستور ایران، بقیه اله، دانشگاه آزاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شهیدرجایی، موسسه سرم سازی رازی، جهاد دانشگاهی) هستم که با آزمون وزارت بهداشت پذیرفته شده ام؛ چرا کمک هزینه تحصیلی به اینجانب پرداخت نمی‌شود/ کمتر از دانشگاههای دیگر پرداخت می‌گردد.؟

پذیرش در دانشگاهها یا مراکز شامل: ارتش، انستیتو پاستور ایران، بقیه اله، دانشگاه آزاد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، مرکز قلب شهیدرجایی، موسسه سرم سازی رازی، جهاد دانشگاهی از طریق وزارت بهداشت انجام شده ولی سایر شرایط از جمله خدمات و امکانات رفاهی تابع ضوابط و قوانین آن موسسه بوده و داوطلبان می توانند جهت اطلاع بیشتر به آن دانشگاه یا مرکز (و یا سایت مربوطه) مراجعه فرمایند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیچگونه مسئولیتی در خصوص شرایط خاص این موسسات نخواهد داشت.

 

سوالات متداول در خصوص پایان نامه

1- شرط ارائه مقاله برای دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی چگونه است؟

براساس تبصره 3 ماده 43 آئین نامه دوره دکترای تخصصی مصوب 97/4/24 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی "دانشجوی دوره دکتری تخصصی هنگامی مجاز به دفاع از پایان نامه تحقیقاتی خود میباشد که حداقل یک مقاله به زبان انگلیسی منتج از پایان نامه را به عنوان نویسنده اول در یکی از مجلات بانمایه گروه اول به چاپ رسانده و یا گواهی پذیرش آن را اخذ نموده باشد."

براساس مصوبه 8/4/99 شورای عالی برنامه ریزی پزشکی ، که به تبصره 3 افزوده شد "دانشگاه ها میتواند براساس توان علمی خود، و در صورت تایید شورای دانشگاه، شرط حداقلی یک مقاله جهت دفاع از پایان نامه را افزایش دهند "

2- چه دستاوردهای علمی می تواند جایگزینی مقاله باشد؟

براساس تبصره 3 ماده 43 آئین نامه دکترای تخصصی "اگر انجام پروژه تحقیقاتی منجر به ثبت بین المللی اختراع، اکتشاف، Patent و یا تولید محصولات آزمایشگاهی و دارویی شود، این مورد می تواند به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، جایگزین ارائه مقاله گردد.