دکتر معصومه جرجانی

 

گروه آموزشی و دانشگاه محل خدمت

فارماکولوژی: نوروفارماکولوژی و علوم اعصاب

استاد دانشکده پزشکی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مسئولیت اجرایی: دبیر شورای آموزش علوم پایه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

 بیوگرافی

 دکتر معصومه جرجانی  دارای درجه دکتری داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی تهران(1367) و دکتری تخصصی فارماکولوژی از تهران(1374) بوده و از تیر ماه 1367 تا کنون عضو هیات علمی گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مییباشد. وی در سال 1378 به درجه دانشیاری و در سال 1383 به درجه استادی ارتقا یافت. ایشان در طی  دوره خدمت  مسئولیتهای مختلفی همچون معاون پزوهشی دانشگاه(1384-1378)، رییس مرکز تحقیقات نوروبیولوژی( از آبان ماه 1392 تا کنون)، دبیر انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی به مدت 8 سال و ریاست انجمن مذکور را از سال 1397 تاکنون، سردبیری  نشریه پزوهنده را به مدت9 سال، ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1393-1396) و دبیری هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی را از آذر 1396 تاکنون عهده دار بوده است. وی عنوان پژوهشگر نمونه از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1371، عضو ممتاز هيئت علمي در سال 1372،  بانوي برتر شاغل در استان در سال 1382، دريافت نشان درجه يك شايستگي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بعنوان مدير نمونه در سال 1382، دبیری هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته فارماکولوژی را از آبان ماه 1393 و عضویت وابسته در گروه آموزش فرهنگستان علوم پزشکی از سال 1396 تاکنون  را در کارنامه خود دارد.

وی در حال حاضر استاد گروه فارماکولوژی و رییس مرکز تحقیقات نوروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رییس انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران و دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت  و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.

انتشار 72 مقاله تحقیقاتی، هدایت 61 پایان نامه در مقاطع مختلف دکتری داروسازی و پزشکی عمومی، کارشناسی ارشد و پی اچ دی، اجرای 53 طرح تحقیقاتی،  مشارکت در تالیف 3 دوره دارونامه رسمی ایران، و بخش دارودرمانی کتاب جامع کودکان بخشی از فعالیتهای علمی ایشان در طول دوران خدمت میباشد.

برای مشاهده کارنامه علمی اینجا کلیک کنید

 

Departments and  organisations

Academic title: Professor

Primary appointment: Pharmacology

School of Medicine: Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Administartive title: Director, Division of Basic science,

Deputy  of Health Minister for Education

Biography

Prof.  Masoumeh Jorjani graduated from School of Pharmacy at the Tehran University of Medical Sciences in April 1988 with Pharm D. She was then employed 2 years as a lecturer in Department of Pharmacology, School of Medicine at the in Tehran where she received her Ph.D in November 1995. She worked there as an Assistant Professor and was promoted to Associate Professor in December 1999. From 1999- 2005, she was vice –chancellor for research at the Shahid Beheshti University of Medical Sciences. She received her professorship in April 2005. From Dec.  2007 – Jul. 2008, she received an appointment as Visiting Prof. in the Department of Physiology, Baltimore School of Medicine at the university of Maryland, USA. Form November 2007-March 2018, she was General Secretariat for Iranian society of Physiology and Pharmacology of ISPP and in March 2018 she was elected as the president . In December 2013, she was appointed to the role of Director of Neurobiology Research Center at SBMU and then, she was Dean of SBMU Medical School from 2014-2018. In addition to her career as an academic faculty,she was also Editor in-chief for “Pejouhandeh” research journal for ten years, member of  academy of medical sciences in IRAN, member of Iranian board of pharmacology(since 2014, member of the  International  Association for the study of pain , International Brain Research Organization,  Society for  Iranian Pharmacist  and Iranian  Society of Neuroscience . She is  currently Director of Neurobiology Research Center and serving as Director Secretariat of faculty promotional affairs and Shahid Beheshti Univ. Med. Sci, Tehran, IRAN.She is also director of basic science division  at the  deputy of health minister for education

Click here to view her C.V