با پیش شماره: 8145

واحد

اسامی

رشته ها

تلفن داخلی

کارشناسان تحصیلات تکمیلی و اعتباربخشی


 

 

 

 

 

دریابیگی

توانبخشی اجتماعی( مددکاری اجتماعی، سلامت و رفاه اجتماعی، مددکاری اجتماعی )، شنوایی شناسی، گفتار درمانی، کاردرمانی، روان شناسی بالینی( روانشناسی بالینی، روانشناسی نظامی، مشاوره توانبخشی، روانشناسی کودک و نوجوان، بهداشت روان، روانشناسی سلامت)، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی ورزشی ،اعضای مصنوعی، خون شناسی، ایمنی شناسی، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی بالینی، بینایی سنجی، انگل شناسی، حشره شناسی( بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها )، قارچ شناسی، بیولوژی تولید مثل، مطالعات اعتیاد، ویروس شناسی

2519

ملاآقازرندی

آمار زیستی هوشبری، سلامت در بلایا، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، باکتری شناسی، فوریت های پزشکی، اتاق عمل، اپیدمیولوژی، اخلاق پزشکی، علوم حدیث و قران، پژوهش های بالینی، علوم تغذیه در بحران، تغذیه بالینی، علوم بهداشتی در تغذیه، تغذیه ورزشی ، توکسین های میکروبی، میکروب شناسی مواد غذایی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، پدافند عامل، سلاکت در ترافیک، سیاستهای غذا و تغذیه

2515

  قنبرلو

بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، بهداشت باروری و مامایی، بهداشت عمومی، ارگونومی، مدیریت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، آموزش بهداشت، مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی، فیزیولوژی، فیزیولوژی ورزشی، مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست، علوم و فناوری تصویربرداری پزشکی

2527

السادات موسوی

علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت،مدیریت اطلاعات و انفورماتیک پزشکی انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات، پرستاری، زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی، علوم تشریحی، فیزیک پزشکی، کتابداری پزشکی، علوم و فناوری تصویربرداری پزشکی، سلامت از دور

2521

فرهاد

زبان انگلیسی، نانوتکنولوژی، ژورنالیسم پزشکی، علوم اعصاب، تکنولوژی گردش خون، زیست پزشکی سامانه ای، بیومدیکال مقایسه ای، ارزیابی فناوری سلامت

2522

بحری

طب سنتی، سالمند شناسی، مهندسی پزشکی( بیوالکتریک، رباتیک)، بارگیری الکترونیکی، تکنولوژی آموزشی،سلامت جامعه نگر، تاریخ علوم پزشکی، آموزش پزشکی، فارماکولوژی

2520